Dowiedz się, jak zacząć karierę w tym zawodzie i czego możesz oczekiwać w codziennej pracy.

KIEROWNIK TRANSPORTU WYMAGANIA,
ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ZAROBKI

SZYBKI TRANSPORT

Czas to pieniądz, szczególnie w branży transportowej. Kierownik działu transportu dba o przestrzeganie ram czasowych przewozu.

OPTYMALNY KOSZT

Kierownik negocjuje ceny z innymi podmiotami, szuka oszczędności i zachowuje otwartość na nowe rozwiązania – dbając zarazem o wysoką jakość usługi transportowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo ludzi, a także towaru, stanowią priorytet. Kierownik transportu egzekwuje przestrzeganie wytycznych bhp i innych norm.

14 Marca 2023

Kierownik transportu

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

mazowieckie / Podkrajewo

organizacja transportów kontenerowych na terenie kraju, planowanie przewozów, ustalanie warunków transportu, bieżące monitorowanie realizacji zlecenia, nadzór nad dokumentacją spedycyjną, aktywne pozyskiwanie zlecen transportowych Wymagania konieczne:...

Więcej szczegółów

13 Marca 2023

Organizator transportu drogowego

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

mazowieckie / Sobolew

w/g programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe

Więcej szczegółów
Więcej ofert pracy
[heading_title_subtitle title=”Kierownik ds. transportu: obowiązki” subtitle=”CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?” align_title=”text_left” title_color=”dark_title” border_color=”dark_border” subtitle_color=”dark_subtitle” animation=”fadeIn”]

Kierownik transportu to osoba stojąca na czele działu transportu czy też działu transportowo-magazynowego w przedsiębiorstwie. Jego podstawowym zadanie jest zaplanowanie całego procesu od początku do końca – w przypadku przesyłki do kontrahenta, od chwili pozyskania towaru z magazynu do momentu, w którym trafia on do rąk odpowiedniej osoby. W zależności od zakresu działalności firmy, kierownik może koordynować nawet bardzo skomplikowane procesy transportowo-spedycyjne. Te mogą przykładowo obejmować dystrybucję dóbr w wielu krajach bądź na kilku kontynentach za pomocą różnych środków transportu drogą lądową, wodną, powietrzną. W wypadku transportu międzynarodowego kierownik musi brać także pod uwagę prawa celne, warunki społeczno-polityczne czy nawet różnice kulturowe w poszczególnych częściach świata. Niemniej, niezależnie od tego, czy firma działa na rynku lokalnym, ogólnopolskim czy światowym, podstawowe zadania kierownika transportu są dość podobne. Za co odpowiada?

[mt_list_group list_icon=”fa fa-binoculars” list_image=”2289″ list_image_max_width=”60″ list_image_margin=”20″ list_icon_title=”Planowanie trasy” list_icon_subtitle=”Od punktu A do punktu B, ze wszystkimi przystankami w trakcie i dokładną drogą przewozu.” list_icon_title_size=”22″ list_icon_title_color=”#252525″ list_icon_subtitle_size=”17″ list_icon_subtitle_color=”rgba(37,37,37,0.5)” animation=”fadeIn”]
[mt_list_group list_icon=”fa fa-binoculars” list_image=”2280″ list_image_max_width=”60″ list_image_margin=”20″ list_icon_title=”Wybieranie środków transportu” list_icon_subtitle=”Samochodem, koleją, samolotem, statkiem, pojazdem spełniającym postanowienia umowy ADR dotyczącej przewozu niebezpiecznych substancji itp.” list_icon_url=”#” list_icon_title_size=”22″ list_icon_title_color=”#252525″ list_icon_subtitle_size=”17″ list_icon_subtitle_color=”rgba(37,37,37,0.5)” animation=”fadeIn”]
[mt_list_group list_icon=”fa fa-binoculars” list_image=”2282″ list_image_max_width=”60″ list_image_margin=”20″ list_icon_title=”Nawiązywanie współpracy” list_icon_subtitle=”Kierownik transportu zawiera umowy z przewoźnikami, ustala terminy realizacji przewozu i inne warunki. Zawiera współpracę z firmami serwisowymi, decyduje o zakupie pojazdów.” list_icon_title_size=”22″ list_icon_title_color=”#252525″ list_icon_subtitle_size=”17″ list_icon_subtitle_color=”rgba(37,37,37,0.5)” animation=”fadeIn”]
[mt_list_group list_icon=”fa fa-binoculars” list_image=”2265″ list_image_max_width=”60″ list_image_margin=”20″ list_icon_title=”Zarządzanie działem” list_icon_subtitle=”Osoba na tym stanowisku koordynuje pracę działu, egzekwuje wykonywanie planów i stosowanie przepisów, szczególnie dotyczących czasu pracy kierowców.” list_icon_title_size=”22″ list_icon_title_color=”#252525″ list_icon_subtitle_size=”17″ list_icon_subtitle_color=”rgba(37,37,37,0.5)” animation=”fadeIn”]
[mt_list_group list_icon=”fa fa-binoculars” list_image=”2272″ list_image_max_width=”60″ list_image_margin=”20″ list_icon_title=”Analizowanie procedur” list_icon_subtitle=”Kierownik transportu na bieżąco ocenia funkcjonowanie działu oraz warunki współpracy z kontrahentami, szuka nowych rozwiązań oraz śledzi trendy w branży.” list_icon_title_size=”22″ list_icon_title_color=”#252525″ list_icon_subtitle_size=”17″ list_icon_subtitle_color=”rgba(37,37,37,0.5)” animation=”fadeIn”]
[mt_list_group list_icon=”fa fa-binoculars” list_image=”2270″ list_image_max_width=”60″ list_image_margin=”20″ list_icon_title=”Zlecanie szkoleń” list_icon_subtitle=”Do zadań kierownika działu należy zapewnianie kierowcom i innym pracownikom szkoleń niezbędnych do wykonywania pracy oraz poszerzających kompetencje.” list_icon_title_size=”22″ list_icon_title_color=”#252525″ list_icon_subtitle_size=”17″ list_icon_subtitle_color=”rgba(37,37,37,0.5)” animation=”fadeIn”]
[heading_title_subtitle title=”Predyspozycje zawodowe kierownika transportu” align_title=”text_left” title_color=”dark_title” border_color=”dark_border” subtitle_color=”light_subtitle” animation=”bounce”]

Praca kierownika ds. transportu w przeważającej mierze polega na analizowaniu danych oraz wyciąganiu z nich poprawnych wniosków. Dlatego na tym stanowisku sprawdzą się osoby z umysłem „ścisłym”, analitycznym, ale także takie, które cechuje umiejętność doskonałej organizacji pracy. Podobnie jak w przypadku innych stanowisk kierowniczych, ważne są także predyspozycje interpersonalne – dobrze rozwinięte zdolności negocjacyjne, umiejętność właściwego reprezentowania interesów firmy, umiejętność budowania zespołu, motywowania do pracy i egzekwowania wyników. Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – osoba obejmująca stanowisko kierownika transportu musi umieć je udźwignąć, dobrze radzić sobie ze stresem, potrafić podejmować kluczowe decyzje pod presją czasu.

[heading_title_subtitle title=”Kierownik ds. transportu: jak zostać?” align_title=”text_left” title_color=”dark_title” border_color=”dark_border” subtitle_color=”light_subtitle” animation=”bounce”]

Na rynku pracy można spotkać oferty, w których wymaga się od kandydata na kierownika transportu dyplomu z uczelni wyższej – preferowane kierunki to transport, transport międzynarodowy, logistyka, zarządzanie. W wielu przypadkach wystarczające jest jednak wykształcenie średnie i doświadczenie w pracy w firmie transportowej. W tej pracy liczą się bowiem konkretne umiejętności – planowania tras, weryfikacji przewoźnika, wybrania właściwego środka transportu, sporządzenia i sprawdzenia umowy. Kandydat na kierownika transportu musi dobrze znać oprogramowanie biurowe, szczególnie umieć stosować arkusze kalkulacyjne. Czasami wymaga się znajomości języka angielskiego.

[heading_title_subtitle title=”Praca w wydziale transportu” subtitle=”BLOG” align_title=”text_left” title_color=”dark_title” border_color=”dark_border” subtitle_color=”dark_subtitle” animation=”fadeIn”]
[blogpost01 number=”3″ category=”obowiazki-i-praca-kierownika” columns=”vc_col-sm-4″ animation=”fadeIn” text_link_hover=”#4d2f88″]
[testimonials01 number=”-1″ visible_items=”1″ animation=”fadeIn”]
[heading_title_subtitle title=”Ile zarabia kierownik transportu?” subtitle=”WYPŁATA I DODATKI” align_title=”text_left” title_color=”dark_title” border_color=”dark_border” subtitle_color=”dark_subtitle” animation=”fadeIn”]

Szeroki zakres obowiązków oraz bardzo duża odpowiedzialność wpływają na poziom zarobków kierownika transportu. Często osoba na tym stanowisku może liczyć na wypłatę rzędu 6-7 tys. brutto. W przypadku dużych firm, w szczególności działających na rynkach międzynarodowych, stawki te mogą być znacznie wyższe.

Umiejętności kierownika transportu są na wagę złota, dlatego o najlepszych specjalistów konkuruje wiele firm. Do podjęcia zatrudnienia mają zachęcić kandydatów dodatki pozapłacowe – na przykład służbowy telefon i laptop, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, dofinansowanie do szkoleń branżowych i językowych.