Dowiedz się, jak zacząć karierę w tym zawodzie i czego możesz oczekiwać w codziennej pracy.

KIEROWNIK TRANSPORTU WYMAGANIA,
ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ZAROBKI

SZYBKI TRANSPORT

Czas to pieniądz, szczególnie w branży transportowej. Kierownik działu transportu dba o przestrzeganie ram czasowych przewozu.

OPTYMALNY KOSZT

Kierownik negocjuje ceny z innymi podmiotami, szuka oszczędności i zachowuje otwartość na nowe rozwiązania – dbając zarazem o wysoką jakość usługi transportowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo ludzi, a także towaru, stanowią priorytet. Kierownik transportu egzekwuje przestrzeganie wytycznych bhp i innych norm.

27 Maja 2022

Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środkami Transportu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

mazowieckie / Warszawa, ul. Żelazna 59A

TERMIN SKŁADANIA CV: 20 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie: żeglugi śródlądowej, gospodarki wodnej, hydrologii bądź na kierunkach związanych z ochroną lub inżynierią środowiska,...

Więcej szczegółów

20 Maja 2022

Koordynator Przewozów Międzynarodowych

DB Cargo Polska S.A.

śląskie / Zabrze

Czas na DB - dołącz do zespołu DB Cargo Polska i realizuj z nami naszą misję, wizję i wartości! To dzięki naszym pracownikom jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie centralnej. DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym...

Więcej szczegółów

12 Maja 2022

Koordynator ds. Transportu i Logistyki

CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA

mazowieckie / Warszawa

Zadania: Stworzenie i wdrożenie (we współpracy z innymi Pionami) podziału regionalnego funkcjonowania transportu medycznego i niemedycznego w Corten Medic (opracowanie założeń w odniesieniu do wielkości floty, budowa regionalnych baz operacyjnych, planowanie...

Więcej szczegółów
Więcej ofert pracy
CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?

Kierownik ds. transportu: obowiązki

Kierownik transportu to osoba stojąca na czele działu transportu czy też działu transportowo-magazynowego w przedsiębiorstwie. Jego podstawowym zadanie jest zaplanowanie całego procesu od początku do końca – w przypadku przesyłki do kontrahenta, od chwili pozyskania towaru z magazynu do momentu, w którym trafia on do rąk odpowiedniej osoby. W zależności od zakresu działalności firmy, kierownik może koordynować nawet bardzo skomplikowane procesy transportowo-spedycyjne. Te mogą przykładowo obejmować dystrybucję dóbr w wielu krajach bądź na kilku kontynentach za pomocą różnych środków transportu drogą lądową, wodną, powietrzną. W wypadku transportu międzynarodowego kierownik musi brać także pod uwagę prawa celne, warunki społeczno-polityczne czy nawet różnice kulturowe w poszczególnych częściach świata. Niemniej, niezależnie od tego, czy firma działa na rynku lokalnym, ogólnopolskim czy światowym, podstawowe zadania kierownika transportu są dość podobne. Za co odpowiada?

list-image

Planowanie trasy

Od punktu A do punktu B, ze wszystkimi przystankami w trakcie i dokładną drogą przewozu.

list-image

Nawiązywanie współpracy

Kierownik transportu zawiera umowy z przewoźnikami, ustala terminy realizacji przewozu i inne warunki. Zawiera współpracę z firmami serwisowymi, decyduje o zakupie pojazdów.

list-image

Zarządzanie działem

Osoba na tym stanowisku koordynuje pracę działu, egzekwuje wykonywanie planów i stosowanie przepisów, szczególnie dotyczących czasu pracy kierowców.

list-image

Analizowanie procedur

Kierownik transportu na bieżąco ocenia funkcjonowanie działu oraz warunki współpracy z kontrahentami, szuka nowych rozwiązań oraz śledzi trendy w branży.

list-image

Zlecanie szkoleń

Do zadań kierownika działu należy zapewnianie kierowcom i innym pracownikom szkoleń niezbędnych do wykonywania pracy oraz poszerzających kompetencje.

Predyspozycje zawodowe kierownika transportu

Praca kierownika ds. transportu w przeważającej mierze polega na analizowaniu danych oraz wyciąganiu z nich poprawnych wniosków. Dlatego na tym stanowisku sprawdzą się osoby z umysłem „ścisłym”, analitycznym, ale także takie, które cechuje umiejętność doskonałej organizacji pracy. Podobnie jak w przypadku innych stanowisk kierowniczych, ważne są także predyspozycje interpersonalne – dobrze rozwinięte zdolności negocjacyjne, umiejętność właściwego reprezentowania interesów firmy, umiejętność budowania zespołu, motywowania do pracy i egzekwowania wyników. Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – osoba obejmująca stanowisko kierownika transportu musi umieć je udźwignąć, dobrze radzić sobie ze stresem, potrafić podejmować kluczowe decyzje pod presją czasu.

Kierownik ds. transportu: jak zostać?

Na rynku pracy można spotkać oferty, w których wymaga się od kandydata na kierownika transportu dyplomu z uczelni wyższej – preferowane kierunki to transport, transport międzynarodowy, logistyka, zarządzanie. W wielu przypadkach wystarczające jest jednak wykształcenie średnie i doświadczenie w pracy w firmie transportowej. W tej pracy liczą się bowiem konkretne umiejętności – planowania tras, weryfikacji przewoźnika, wybrania właściwego środka transportu, sporządzenia i sprawdzenia umowy. Kandydat na kierownika transportu musi dobrze znać oprogramowanie biurowe, szczególnie umieć stosować arkusze kalkulacyjne. Czasami wymaga się znajomości języka angielskiego.

BLOG

Praca w wydziale transportu

WYPŁATA I DODATKI

Ile zarabia kierownik transportu?

Szeroki zakres obowiązków oraz bardzo duża odpowiedzialność wpływają na poziom zarobków kierownika transportu. Często osoba na tym stanowisku może liczyć na wypłatę rzędu 6-7 tys. brutto. W przypadku dużych firm, w szczególności działających na rynkach międzynarodowych, stawki te mogą być znacznie wyższe.

Umiejętności kierownika transportu są na wagę złota, dlatego o najlepszych specjalistów konkuruje wiele firm. Do podjęcia zatrudnienia mają zachęcić kandydatów dodatki pozapłacowe – na przykład służbowy telefon i laptop, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, dofinansowanie do szkoleń branżowych i językowych.