zawód kierownik transportu

Głównym celem stanowiska, kierownik ds. transportu Kraków,  jest planowanie, organizacja i kontrola pracy działu.

Podstawowe obowiązki kierownika ds. transportu:

 • planowanie, organizacja i kontrola pracy działu;
 • pomoc w planowaniu transportu krajowego i zagranicznego;
 • odpowiedzialny za otrzymanie koncesji na przewóz towarów niebezpiecznych;
 • decyduje o zakupie samochodów, ich wyposażenia, ciągników, naczep (tablice ADR, TIR);
 • utrzymywanie kontaktów z warsztatami serwisowymi (odpowiedzialny za terminowe naprawy i przeglądy);
 • ocena przewoźników (aktualizacja listy);
 • odpowiedzialny za szkolenia kierowców;
 • analiza kwalifikacji podwładnych;
 • składanie zapotrzebowania na szkolenia do Działu Kadr.

Najważniejsze kompetencje zawodowe:

 • umiejętności taktyczne;
 • zarządzanie budżetem;
 • umiejętności kierowania kapitałem ludzkim;
 • umiejętności strategiczne;
 • umiejętności biznesowe;
 • umiejętności podejmowania decyzji;
 • wiedza o zarządzaniu i administracji;
 • zdolności organizacyjne;
 • inicjatywa / przedsiębiorczość.

Najczęściej spotykane wymagania rekrutacyjne:

 • preferowanie wykształcenie wyższe, kierunkowe;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku menedżerskim;
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w branży transportowej;
 • wiedza specjalistyczna dotycząca transportu.

Zostaw komentarz