rekrutacja w logistyce

Kierownik ds. transportu Bielsko-Biała jest pracownikiem, który organizuje nabór na stanowiska w dziale transportowym, jednak jeśli chodzi o rekrutację na jego posadę, jej organizacją zajmuje się już dział personalny funkcjonujący w danym przedsiębiorstwie. Jako pracownik takowego działu mam obecnie obowiązek przeprowadzenia wstępnej rekrutacji na stanowisko kierownika.

Moim pierwszym zadaniem było stworzenie oferty pracy, która zgadzałaby się z profilem zawodowym takiego kierownika, jakiego prezes życzyłby sobie widzieć u siebie w firmie. I tak, wśród wymagań znalazła się informacja o wykształceniu wyższym technicznym na kierunku transportu lub logistyki, 4-letnie doświadczenie zawodowe w branży transportowej lub dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sprzedaży, wymóg dobrej znajomości niezbędnych przepisów (prawo o ruchu drogowym, transport drogowy, czas pracy kierowców), bardzo dobra znajomość języka angielskiego i obsługi komputera oraz szereg cech osobowościowych przydatnych do pracy w dziale transportowym.

Po stworzeniu ogłoszenia zamieściłam je na kilku stronach internetowych i zaczęłam selekcjonować nadsyłane zgłoszenia. Już pierwszego dnia na moją skrzynkę trafiło 20 podań o pracę, a do końca tygodnia uzbierało się ich blisko sto. Spośród setki zgłoszeń wybrałam 15 osób, które zostaną zaproszone na indywidualne spotkanie ze mną i z prezesem. Z tej piętnastki wyłoniony zostanie zwycięzca.

Zostaw komentarz