zamówienie dział spedycji

Do podstawowych zadań Działu Transportu, którego pracom przewodzi kierownik ds. transportu Legionowo, należą:

 1. Realizacja przewozów zgodnie z potrzebami firmy.
 2. Zamawianie, podstawianie oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym wykorzystaniem i rozliczanie środków transportowych.
 3. Nadzór nad operacjami kasowymi oraz kontrola raportów kasowych.
 4. Racjonalne eksploatowanie i utrzymanie w bieżącej sprawności posiadanych środków transportowych i sprzętowych.
 5. Rozliczanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, paliw i olejów zużywanych przez pojazdy.
 6. Zapewnienie terminowego rozładunku i załadunku wagonów i innych środków transportowych.
 7. Dokonywanie analiz wykorzystania środków transportowych oraz stawianie wniosków.
 8. Prowadzenie prawidłowej pracy warsztatu samochodowego oraz brygady transportowej.
 9. Wykonywanie funkcji spedycyjnych według potrzeb.
 10. Dokonywanie odbioru przesyłek kolejowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. W przypadkach stwierdzonych uchybień w przewozach kolejowych sporządzanie protokołów odbioru, reklamowania przesyłek i wykonywanie innych czynności, niezbędnych w związku z zaistniałą sytuacją.
 12. Realizacja zleceń usługowo-produkcyjnych w zakresie transportu oraz zamawianie, w miarę potrzeb,  zewnętrznych środków transportowych.
 13. Kontrolowanie i utrzymywanie środków transportowych i sprzętowych w stałej sprawności dyspozycyjnej, zapewniającej niezakłócony tok pracy firmy.
 14. Stała konserwacja i utrzymywanie w sprawności technicznej bocznicy kolejowej.
 15. Prowadzenie stałej kontroli w zakresie właściwej eksploatacji transportu kołowego i sprzętu.
 16. Opracowywanie i bieżące realizowanie planów przeglądów napraw i konserwacji pojazdów i sprzętu w firmie.
 17. Składanie zapotrzebowania na części zamienne, zapewniające ciągłą pracę środków transportowych.
 18. Zabezpieczenie gospodarki transportowej pod względem bhp, p.poż i przed kradzieżami.

Zostaw komentarz