trasy szybkiego ruchu

Praca kierownika transportu Suwałki polega na zarządzaniu transportem i efektywnym świadczeniu usług transportowych. Wartość i misja systemu transportowego w przedsiębiorstwach wytwórczych i dystrybucyjnych ma duży wpływ na sytuację na rynku klienta. Od kierownika transportu zależy czy samemu realizować zlecenia przewozowe  czy skorzystać z usług specjalistycznych przedsiębiorstw transportowych i jest to jeden z najistotniejszych wyborów logistycznych.

System transportowy jest nierozłącznie powiązany z logistyką, dlatego że jest bardzo istotnym elementem w wymianie produktów finalnych i materiałów między klientami a zaopatrzeniowcami. Istnieje parę metod nabywania środków transportowych. Każda z nich ma własne plusy i minusy, a ich zastosowanie jest uzależnione od określonych okoliczności:

  • złożenia podzlecenia wykonania ogółu usług przewozowych;
  • złożenia podzlecenia wykonania ułamka usług przewozowych;
  • nabycia;
  • leasingu;
  • krótkookresowego wynajmu;
  • długookresowego wynajmu.

Zaletami posiadania własnych środków transportowych są między innymi:

  • środki transportowe mogą być wykorzystywane jako środki specjalistyczne, używane do transportu określonych wyrobów;
  • osoba kierująca pojazdem może zostać wysłana na specjalistyczny kurs, a wtedy może wykonywać pracę również jako przedstawiciel przedsiębiorstwa;
  • środki transportowe mogą mieć logo przedsiębiorstwa (w ten sposób reklamuje się przedsiębiorstwo);
  • dyrekcja ma pełną możliwość kontrolowania środków transportowych i wykonywanych przez nie czynności.

Zostaw komentarz