droga do transportu

W tradycyjnym ujęciu powiązania transportu z logistyką to transport określany jest jako podstawowy element, który wchodzi w skład systemu logistycznego. Konieczność przemieszenia ładunków zauważalna jest na etapie produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji. Realizowana może być za pomocą różnych środków transportu, o których zastosowaniu mówią przepisy polskiego prawa i wymagania jakościowe określane przez zleceniodawcę. Omawiane ujęcie definiuje proces transportu informacji i dóbr typowo z punktu widzenia klienta.

Odmienny sposób rozumienia relacji transportu i logistyki znajdziemy w dokumencie „Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do rozwoju zrównoważonej mobilności” przedstawionym przez Komisję Europejską (KE). Według KE podstawowym elementem relacji transport-logistyka jest logistyka, a optymalizacja systemu transportowego w Europie możliwa będzie właśnie dzięki użyciu koncepcji logistycznych. W artykule wdrożenie nowych rozwiązań logistycznych w firmach transportowych i innych powiązanych z nimi przedsiębiorstwach jest omawiane z punktu widzenia korzyści ogólnospołecznych. Rozwiązania te mają przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków działalności transportowej. Podstawowym celem omawianego dokumentu jest to, co można osiągnąć i zrobić dzięki logistyce dla poprawy efektywności europejskiego systemu transportowego i zrównoważonego rozwoju.

Zostaw komentarz