zabezpieczenie transportowanego towaru

Jak właściwie zabezpieczyć przewożony towar.

Transport towaru to odpowiedzialna kwestia. Dokładnym ustaleniem ilości towaru i rozplanowanie trasy to nie wszystko czym zająć musi się Kierownik ds. Transportu. Niezwykle istotną kwestią jest również prawidłowe zabezpieczenie ładunku oraz jego rozmieszczenie na osiach. Kwestia ta jest obligatoryjna niezależnie od długości trasy, przez którą kierowca ma przewieźć towar. Ryzyko nieprawidłowości w tym zakresie może doprowadzić do realnego zagrożenia na drodze. Źle zabezpieczony towar może przesuwać się w trakcie jazdy a nawet wypadnięciem. Skutki mogą być dramatyczne.

Jak zatem rozmieścić ładunek i go zabezpieczyć? Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 61 określa interesujące nas zasady. Niestety nie są one zapisane w sposób jasny i klarowny i dla wielu Specjalistów ds. Transportu stanowią niemałą zagwozdkę. Na pomoc przyszła norma unijna PN-EN 12195, która weszła do Polski w sierpniu 2004 roku. Jej zadaniem jest określenie w jaki sposób powinno się zabezpieczyć towar. W świecie transportu ma jednak opinię nie obligatoryjnych wytycznych.

Są jednak wytyczne, ogólnie uznawane za słuszne, których wszyscy się trzymają. Po pierwsze chodzi o to, żeby załadowany towar nie przekraczał dopuszczalnego nacisku na osie pojazdu, przez co nie może utrudniać kierowania pojazdem. Po drugie – załadunek nie powinien przesłaniać widoczności drogi, świateł, tablic rejestracyjnych, znaków oraz wszelkich ważnych elementów które posiada samochód oraz naczepy. Ładunek nie powinien stanowić zagrożenia, że samoczynnie się przemieści, bądź będzie emitował zbyt duży hałas. Wyglądem nie może wywoływać negatywnych odczuć. Nie może być źródłem nieprzyjemnego zapachu.

towary eksportowane

Eksport – podstawa bogactwa państwa.

Na jakiej działalności firma zarabia największe pieniądze? Który dział w firmie dba o najwyższe przychody dla przedsiębiorstwa? Bez czego firmy jedna za drugą upadałyby?

Najważniejszą działalnością przynoszącą zysk jest handel. Ta sama reguła dotyczy każdego państwa. Bowiem handel zagraniczny – inaczej eksport – determinuje ilość pieniędzy w kraju, bogactwo i co za tym idzie – finansową kondycję gospodarczą kraju. Im więcej sprzedajemy innym krajom, tym więcej zarabiamy i bogacimy się. Eksport jest niezwykle ważny dla polityków, właścicieli firm, inwestorów a także maklerów. Poziom eksportu ma główny wpływ bowiem na bilans płatniczy państwa, a to z kolei znacząco wpływa również na kurs walutowy. Wysoki poziom eksportu w kraju, wpływa również na rynek pracy, zwiększając liczbę miejsc pracy i zmniejszając bezrobocie.

Najwięcej towarów wysyłamy za naszą zachodnią granicę. Koszty transportu towaru do Niemiec nie są duże, dlatego z sukcesem od wielu lat jest to nasz główny partner handlu zagranicznego. I nie zapowiada się póki co, aby miało to ulec zmianie.

Jeśli chodzi o pozostałe kraje, do których eksportujemy nasze towary wymienić można: Włochy, Holandię, Wielką Brytanię, Węgry, Czechy, Szwecję oraz Francję.

Polskie produkty, w dużej mierze transportowane są również do Afryki, Azji oraz Indii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysoką jakość naszych produktów, możemy cieszyć się dobrą opinią zagranicą.

Jakie produkty eksportujemy?

Naszym flagowym produktem są oczywiście jabłka. Nic dziwnego, że są to jedne z najtańszych owoców dostępnych w sklepach (cena nie jest obciążona kosztami transportu). Eksportujemy również pieczarki, czarną porzeczkę oraz ślimaki. Poza tym zajmujemy wysokie, bo 4 miejsce wśród sprzedawców mebli. Nie wolno również zapomnieć o jachtach i motorówkach, których w 2015 roku eksportowaliśmy blisko 600.

import towarów do Polski

Import w Polsce.

Idealną sytuacją w gospodarce każdego kraju, jest równowaga pomiędzy eksportem a importem towarów. Wymiana towarów w obie strony, powinna być zbliżona. Ilość towarów, które wysyłamy w różne rejony świata, powinna być na podobnym poziomie do tych, które przywozimy na nasz rodzimy rynek. W Polsce niestety taka równowaga jest mocno zaburzona. Import bowiem zbyt znacząco przewyższa eksport. Wynika to m.in. z niekorzystnych warunków klimatycznych czy też małych zasobów naturalnych w naszym kraju.

Transport do Polski związany jest z produktami i surowcami pochodzącymi głównie z Niemiec, Chin, Rosji i Włoch. Następnymi w kolejności krajami importowymi pod względem procentowym są: Francja, Holandia, Czechy oraz Wyspy. Może to niektórych zdziwić, ale dopiero na kolejnym miejscu kwalifikuje się USA.

Co zatem najchętniej Polska importuje? Codziennie dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw transportowych, ustalają dostawy produktów, które wpływają na nasz rynek. Najbardziej liczebną grupę stanowią przede wszystkim cały sprzęt, maszyny oraz wszelkie urządzenia mające zastosowanie w transporcie. Kolejną grupą są wszelkie produkty mające swoje zastosowanie w przemyśle. Następne w kolejce są produkty chemiczne. Dość znaczący udział w imporcie mają również paliwa oraz smary. Dopiero później swoje miejsce zajmują produkty spożywcze, zwierzęta, surowce niejadalne. Mniejszy udział mają w następnej kolejności: tytoń, napoje, oleje, tłuszcze.

Nie trzeba zajmować stanowiska Kierownika Transportu w wielkiej międzynarodowej korporacji, żeby dojść do wniosku, że najlepszą sytuacją dla gospodarki kraju jest przewaga eksportu nad importem. Wiadome jest przecież, że im więcej sprzedamy innym, tym więcej zarobimy i tym silniejszą potęgą gospodarczą jesteśmy.