zabezpieczenie transportowanego towaru

Transport towaru to odpowiedzialna kwestia. Dokładnym ustaleniem ilości towaru i rozplanowanie trasy to nie wszystko czym zająć musi się Kierownik ds. Transportu. Niezwykle istotną kwestią jest również prawidłowe zabezpieczenie ładunku oraz jego rozmieszczenie na osiach. Kwestia ta jest obligatoryjna niezależnie od długości trasy, przez którą kierowca ma przewieźć towar. Ryzyko nieprawidłowości w tym zakresie może doprowadzić do realnego zagrożenia na drodze. Źle zabezpieczony towar może przesuwać się w trakcie jazdy a nawet wypadnięciem. Skutki mogą być dramatyczne.

Jak zatem rozmieścić ładunek i go zabezpieczyć? Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 61 określa interesujące nas zasady. Niestety nie są one zapisane w sposób jasny i klarowny i dla wielu Specjalistów ds. Transportu stanowią niemałą zagwozdkę. Na pomoc przyszła norma unijna PN-EN 12195, która weszła do Polski w sierpniu 2004 roku. Jej zadaniem jest określenie w jaki sposób powinno się zabezpieczyć towar. W świecie transportu ma jednak opinię nie obligatoryjnych wytycznych.

Są jednak wytyczne, ogólnie uznawane za słuszne, których wszyscy się trzymają. Po pierwsze chodzi o to, żeby załadowany towar nie przekraczał dopuszczalnego nacisku na osie pojazdu, przez co nie może utrudniać kierowania pojazdem. Po drugie – załadunek nie powinien przesłaniać widoczności drogi, świateł, tablic rejestracyjnych, znaków oraz wszelkich ważnych elementów które posiada samochód oraz naczepy. Ładunek nie powinien stanowić zagrożenia, że samoczynnie się przemieści, bądź będzie emitował zbyt duży hałas. Wyglądem nie może wywoływać negatywnych odczuć. Nie może być źródłem nieprzyjemnego zapachu.

1 Komentarz

Zostaw komentarz