jak zostać kierownikiem ds. transportu

Jak zostać kierownikiem transportu

Sposób funkcjonowania firm transportowych lub działów transportu firm handlowych jest dość skomplikowany. Bardzo ważne jest to, aby wszystkie trybiki w tej machinie działały bezawaryjnie – i właśnie za to odpowiedzialny jest kierownik ds. transportu.

Jest to osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe – czyli ukończyła studia na kierunku transport i logistyka. Wykształcenie wyższe na stanowisku kierowniczym jest niezbędne, ponieważ gwarantuje wdrażanie do firmy rozwiązań, które są powszechnie akceptowalne na świecie. Osoby, które fascynują się zagadnieniem transportu powinny zdecydowanie wybrać studia na tym kierunku.

Następnie powinny poszukiwać zatrudnienia w firmach, które zajmują się organizowaniem transportu – na przykład w firmach spedycyjnych, w firmach zajmujących się przewozem ludzi itp. Znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie funkcjonują działy transportu i logistyki.

Z czasem, po zdobyciu doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. transportu można starać się o awans na kierownika działu transportu. Dzięki temu można realizować się nie tylko w dziedzinie organizowania transportu, ale również zarządzania personelem, który składa się na dział transportu i tworzy nasz zespół.

Odpowiedzialna praca kierownika transportu

W firmach prowadzących działalność handlową oraz w firmach typowo logistycznych lub transportowych, funkcjonować muszą działy transportu, w których pieczę sprawuje kierownik transportu. Jest on osobą odpowiedzialną za pracę swojego zespołu. Zespół ten składa się ze specjalistów ds. transportu, którzy doskonale znają się na swojej pracy. Niemniej jednak, każdego dnia trzeba przydzielać poszczególnym osobom zadania, które są danego dnia do zrobienia, aby praca mogła iść sprawnie i szybko.

Kierownik transportu jest odpowiedzialny również za weryfikowanie efektów pracy całego zespołu – za to, czy prace idą w odpowiednim tempie i czy są wykonywane prawidłowo, zgodnie z wytycznymi. Osoba, która sprawuje stanowisko kierownika transportu, musi być wykształcona w kierunku transportu i logistyki. Poza tym, musi doskonale znać struktury funkcjonowania firmy.

Najlepiej na stanowisku kierownika transportu sprawdzi się więc osoba, która w danej firmie przepracowała w dziale transportu przynajmniej 2-3 lata. Jest to optymalny czas, po którym można poznać doskonale sposób funkcjonowania danego przedsiębiorstwa i działać zgodnie z jego przekonaniami. Czasem wybiera się na kierowników osoby z zewnątrz, jednak głównie w celu wdrożenia nowych metod działania.