praca kierownika transportu

Interesująca praca kierownika transportu

Osoba, która ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, czy też po kierunku transport i logistyka, może ubiegać się o pracę jako kierownik transportu. Takie stanowiska są najczęściej oferowane w dużych firmach produkcyjnych i handlowych, które muszą mieć własną flotę do przewożenia towarów do odbiorcy.

Kierownik transportu może też być zatrudniony w firmach typowo transportowych, zajmujących się na przykład dystrybucją towarów do marketów, eksportem za granicę, czy też przewożeniem ludzi – na przykład w firmach oferujących przewozy autokarowe. Kierownik transportu może też znaleźć zatrudnienie w firmach oferujących przewóz kolejowy, samolotowy lub morski.

Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku są więc ogromne, ponieważ niemal każda firma transportowa lub handlowa potrzebuje kogoś odpowiedzialnego za transport. Konkretne obowiązki kierownika transportu to kontrolowanie stanu floty oraz kontrolowanie kierowców, by zawozili oni towar do odbiorcy na czas.

Jest to praca interesująca, wymagająca częstych kontaktów służbowych, czy to telefonicznych, mailowych, czy osobistych z odbiorcami, kontrahentami, a także podległymi pracownikami. Sporą część pracy wykonuje się w biurze w dziale transportu firmy, ale nie jest to nudna ani monotonna typowa praca biurowa.

obowiązki zawodowe

Obowiązki kierownika transportu

W każdym dziale transportu musi być kierownik transportu, który jest odpowiedzialny za jego właściwe funkcjonowanie. W transporcie najistotniejszym czynnikiem jest zawsze dostarczanie towaru do odbiorcy na czas, i to jak najmniejszym nakładem finansowym. Kierownik transportu musi więc przydzielić kierowcom odpowiednie obowiązki, czyli nadać im trasy do zrobienia, a później kontrolować, czy towar został dostarczony na czas.

Zajmuje się on sterowaniem transportem z poziomu swojego gabinetu, jednak bardzo często musi kontaktować się z dostawcami, odbiorcami oraz pracownikami działu transportu odpowiedzialnymi bezpośrednio za transport. Musi on mieć wykształcenie wyższe, dobrze znać języki obce, szczególnie gdy pracuje w firmach międzynarodowych, by móc negocjować warunki transportu.

Zakres obowiązków kierownika transportu jest ogromny, obejmuje również między innymi sprawowanie pieczy nad stanem floty, którą transportowane są towary. Najogólniej rzecz ujmując, kierownik transportu odpowiada za to, aby towar z firmy dostarczany był na czas, i to jak najmniejszym nakładem finansowym. Jest to bardzo ważne, ponieważ ekonomia w przypadku dystrybucji towarów jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zyski firmy.

kierownik transportu

Czym zajmuje się kierownik transportu

Praca kierownika transportu może być wykonywana w firmach, w których funkcjonuje dział transportu. Są to na przykład firmy typowo logistyczne i przewozowe, a także zajmujące się transportem osobowym. Mogą to być również firmy handlowe i produkcyjne, których dział transportu zajmuje się organizowaniem wysyłki i przewozu towarów do odbiorców.

Kierownik transportu jest osobą odpowiedzialną za pracę owego działu. Ma on swoich podwładnych, którym przydziela konkretne obowiązki, i sam również bardzo często zmuszony jest wykonywać typowe prace transportowe. Kierownik działu transportu zajmuje się na przykład dbaniem o przeglądy floty samochodowej, przydzielaniem obowiązków kierowcom, podpisuje wszelkie ważne dokumenty niezbędne do funkcjonowania transportu w firmie. Często zajmuje się również negocjowaniem umów dotyczących działu transportu.

Zajmuje się przede wszystkim organizacją transportu w firmie i nadzorowaniem go pod kątem opłacalności finansowej. Często kontaktuje się z dostawcami i odbiorcami, a także z poszczególnymi pracownikami działu transportu oraz kierowcami firmy, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za transport. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim kontrola dostaw towaru na czas.