planowanie

Jak w każdej pracy, a w szczególności w branży transportowej, potrzebny jest właściwy plan pracy. Organizacja czasu i miejsca pracy musi uwzględniać czynniki obiektywne, jakie mogą pokrzyżować nasze ambitne plany. To jednak zadanie dla osoby zarządzającej transportem.

Kierownik transportu jest od tego, aby umiejscowić kolejne kursy w czasie, z zachowaniem rezerwy czasowej na nieprzewidziane sytuacje. To także kierownik transportu odpowiada za obsadę kierowców, jak i stan floty pojazdów gotowych do drogi. Jakość realizacji transportu jest bardzo ważna, dlatego też niecelowym są dostawy rozłączne, w częściach. To działanie nieekonomiczne i rzutujące na jakość, markę dostawcy.

Praca w transporcie wymaga myślenia przestrzennego oraz bycia otwartym na sugestie i nowe rozwiązania. To branża bardzo innowacyjna. Zmieniają się nie tylko systemy logistyczne i samochody, ale przede wszystkim pojawiają nowe możliwości organizacji transportu. Odległości w XXI wieku są coraz większe, zaś terminy transportu coraz krótsze. Dodatkowo niedopuszczalne są opóźnienia, jakie pociągają za sobą horrendalne skutki, jak i kary pieniężne. To wielkie wyzwanie dla osób pracujących w transporcie.

Zostaw komentarz