Kierownik ds. transportu Zawiercie, jak sama nazwa stanowiska wskazuje, jest odpowiedzialny za wszelkie działania firmy związane z transportem towarów z jednego miejsca na drugie, czyli od miejsca produkcji do finalnych nabywców.

41Transport to zgodnie z definicją przemieszczanie ludzi i ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków, tzw. środków transportu. Potrzeba transportu należy do grupy wtórnych potrzeb człowieka i jest związana z faktem różnorodnego rozmieszczenia przestrzennego skupisk ludzkich, miejsc pracy i zasobów. Transport jest, obok łączności, działem gospodarki, który zwiększa użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczenie w przestrzeni. Jest on również ściśle powiązany z innymi działami gospodarki, o czym świadczy fakt, że rozwój transportu warunkuje ich rozwój i odwrotnie. Wraz w połączeniu z logistyką i spedycją transport wchodzi w skład branży TSL (transport-logistyka-spedycja).

Funkcje transportu są różne i dzieli się je na dwie grupy: pierwotne i wtórne. Do tych pierwszych zaliczane są funkcje przewozowe i przeładunkowe, natomiast do grupy funkcji wtórnych należą funkcję zabezpieczania dróg oraz funkcję odpowiedzialności.

Omawiając pojęcie transportu nie możemy pominąć faktu, że transport należy do tych sektorów gospodarki, które mają najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i na zdrowie.

Zostaw komentarz