Rail Cargo Group jest jedną z wiodących grup logistycznych w Europie, której roczna sprzedaż wynosi 2,2 mld euro a zatrudnienie 8700 pracowników. Wspólnie z silnymi partnerami, Rail Cargo Group oferuje kompleksową sieć logistyki end-to-end w Europie i poza nią, do Azji. Łączy europejskie konurbacje i porty z dobrze prosperującymi centrami gospodarczymi w Rosji, Turcji i aż do Chin.

 

Firma Rail Cargo Carrier - Poland Sp. z o.o., jako nowy członek Rail Cargo Group szuka pracownika na stanowisko:

Menadżer ds. operacyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 201201

Region: mazowieckie i cała Polska

 

Opis stanowiska:
 • przygotowanie koncepcji produkcji, studiów wykonalności i analiz
 • planowanie pracy pojazdów trakcyjnych i pracy drużyn trakcyjnych na podstawie bieżących zadań eksploatacyjnych
 • optymalizacja bieżącego ruchu w celu zwiększenia wydajności i jakości sprzedaży
 • negocjacje i wdrażanie zewnętrznych dostawców usług
 • realizacja nowych przewozów we współpracy z ekipą spedycyjną
 • nadzór nad eksploatacją i konserwacją pojazdów trakcyjnych
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników
 • realizacja funkcji kierowniczych w stosunku do podległych pracowników
Wymagania:
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie i wiedza operacyjna w branży kolejowej
 • dobra wiedza z zakresu spedycji i logistyki będzie atutem
 • wykształcenie kierunkowe w zakresie inżynierii transportu lub pokrewne będzie atutem
 • znajomość obowiązujących procedur, regulaminów i instrukcji z zakresu eksploatacji taboru
 • znajomość zagadnień związanych z pracą drużyn trakcyjnych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • język polski jako język ojczysty
 • znajomość języka angielskiego
 • dodatkowa znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego będzie atutem
 • umiejętność zarządzania ludźmi, decyzyjność
 • odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • dokładność, sumienność i rzetelność
 • samodzielność, organizacja pracy i inicjatywa w pełnieniu obowiązków służbowych
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę i otwarcie na nowe wyzwania
 • wysoka kultura osobista
 • chęć podróżowania
Oferujemy:
 • pracę w solidnej firmie w ramach umowy o pracę i adekwatne wynagrodzenie
 • liczne benefity dla pracowników
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość udziału w szkoleniach merytorycznych
 • wsparcie, przyjazną atmosferę, możliwość pracy w środowisku międzynarodowym

Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rail Cargo Carrier - Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-017) przy ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 (KRS 0000351978, NIP: 7010226399, REGON: 142349971), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym CV dla celów przeprowadzenia bieżącej rekrutacji, w związku z którą niniejsze CV zostało udostępnione.

a jeśli wyraża Pan(i) zgodę na uwzględnienie Pana(i) aplikacji na poczet przyszłych rekrutacji w firmie Rail Cargo Carrier Poland Sp. z o.o. lub innej Spółki w grupie kapitałowej prosimy o dodatkowe dopisanie poniższej zgody:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rail Cargo Carrier - Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-017) przy ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 (KRS 0000351978, NIP: 7010226399, REGON: 142349971), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym CV dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w związku z którą niniejsze CV zostało udostępnione oraz udostępniania niniejszego CV innym podmiotom z grupy kapitałowej Rail Cargo Carrier - Poland Sp. z o.o. (tj. zwłaszcza podmiotom powiązanym w rozumieniu k.s.h.) celem przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska.


Administratorem Pana(i) danych osobowych, zawartych w niniejszym CV jest Rail Cargo Carrier - Poland Sp. z o.o. – która będzie przetwarzać dane wyłącznie w zakresie dozwolonym powszechnie obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne – lecz konieczne celem przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania Pana(i) danych przez administratora jest zgoda – którą można cofnąć w każdym czasie. Ma Pan(i) prawo żądania od administratora dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.