Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środkami Transportu
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59A
TERMIN SKŁADANIA CV: 20 czerwca 2022r.


CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie: żeglugi śródlądowej, gospodarki wodnej, hydrologii bądź na kierunkach związanych z ochroną lub inżynierią środowiska, administracją lub logistyką, 
 • ma co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w obszarze wykształcenia,
 • zna przepisy dotyczące ubezpieczeń majątkowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • posiada prawo jazdy kat. B, 
 • dobrze organizuje pracę własną,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i skrupulatny w działaniu.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum A2,
 • znajomość branży dostawców i wykonawców usług na rzecz jednostek pływających żeglugi śródlądowej.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z jednostkami pływającymi będącymi własnością PGW Wody Polskie, w oparciu o dane agregowane w przedsiębiorstwie,
 • udział w tworzeniu i aktualizacji zapisów instrukcji i procedur wewnętrznych związanych z jednostkami żeglugi śródlądowej oraz jednostkami pływającymi do lodołamania,
 • badanie zapotrzebowania poszczególnych jednostek organizacyjnych i udział w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby zakupu nowych jednostek pływających,
 • weryfikowanie ważności dokumentów dopuszczających statki do żeglugi,
 • realizację zadań związanych z kampaniami naprawczymi jednostek pływających,
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w powierzonym zakresie,
 • monitorowanie i inicjowanie objęcia ochroną ubezpieczeniową jednostek pływających.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.