trasy szybkiego ruchu

Efektywność zarządzania transportem

Praca kierownika transportu Suwałki polega na zarządzaniu transportem i efektywnym świadczeniu usług transportowych. Wartość i misja systemu transportowego w przedsiębiorstwach wytwórczych i dystrybucyjnych ma duży wpływ na sytuację na rynku klienta. Od kierownika transportu zależy czy samemu realizować zlecenia przewozowe  czy skorzystać z usług specjalistycznych przedsiębiorstw transportowych i jest to jeden z najistotniejszych wyborów logistycznych.

System transportowy jest nierozłącznie powiązany z logistyką, dlatego że jest bardzo istotnym elementem w wymianie produktów finalnych i materiałów między klientami a zaopatrzeniowcami. Istnieje parę metod nabywania środków transportowych. Każda z nich ma własne plusy i minusy, a ich zastosowanie jest uzależnione od określonych okoliczności:

 • złożenia podzlecenia wykonania ogółu usług przewozowych;
 • złożenia podzlecenia wykonania ułamka usług przewozowych;
 • nabycia;
 • leasingu;
 • krótkookresowego wynajmu;
 • długookresowego wynajmu.

Zaletami posiadania własnych środków transportowych są między innymi:

 • środki transportowe mogą być wykorzystywane jako środki specjalistyczne, używane do transportu określonych wyrobów;
 • osoba kierująca pojazdem może zostać wysłana na specjalistyczny kurs, a wtedy może wykonywać pracę również jako przedstawiciel przedsiębiorstwa;
 • środki transportowe mogą mieć logo przedsiębiorstwa (w ten sposób reklamuje się przedsiębiorstwo);
 • dyrekcja ma pełną możliwość kontrolowania środków transportowych i wykonywanych przez nie czynności.
zamówienie dział spedycji

Zadania działu transportu

Do podstawowych zadań Działu Transportu, którego pracom przewodzi kierownik ds. transportu Legionowo, należą:

 1. Realizacja przewozów zgodnie z potrzebami firmy.
 2. Zamawianie, podstawianie oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym wykorzystaniem i rozliczanie środków transportowych.
 3. Nadzór nad operacjami kasowymi oraz kontrola raportów kasowych.
 4. Racjonalne eksploatowanie i utrzymanie w bieżącej sprawności posiadanych środków transportowych i sprzętowych.
 5. Rozliczanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, paliw i olejów zużywanych przez pojazdy.
 6. Zapewnienie terminowego rozładunku i załadunku wagonów i innych środków transportowych.
 7. Dokonywanie analiz wykorzystania środków transportowych oraz stawianie wniosków.
 8. Prowadzenie prawidłowej pracy warsztatu samochodowego oraz brygady transportowej.
 9. Wykonywanie funkcji spedycyjnych według potrzeb.
 10. Dokonywanie odbioru przesyłek kolejowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. W przypadkach stwierdzonych uchybień w przewozach kolejowych sporządzanie protokołów odbioru, reklamowania przesyłek i wykonywanie innych czynności, niezbędnych w związku z zaistniałą sytuacją.
 12. Realizacja zleceń usługowo-produkcyjnych w zakresie transportu oraz zamawianie, w miarę potrzeb,  zewnętrznych środków transportowych.
 13. Kontrolowanie i utrzymywanie środków transportowych i sprzętowych w stałej sprawności dyspozycyjnej, zapewniającej niezakłócony tok pracy firmy.
 14. Stała konserwacja i utrzymywanie w sprawności technicznej bocznicy kolejowej.
 15. Prowadzenie stałej kontroli w zakresie właściwej eksploatacji transportu kołowego i sprzętu.
 16. Opracowywanie i bieżące realizowanie planów przeglądów napraw i konserwacji pojazdów i sprzętu w firmie.
 17. Składanie zapotrzebowania na części zamienne, zapewniające ciągłą pracę środków transportowych.
 18. Zabezpieczenie gospodarki transportowej pod względem bhp, p.poż i przed kradzieżami.