Osoba obejmująca to stanowisko nie powinna spoczywać na laurach. W transporcie i logistyce zmieniają się technologie, trendy, rozwiązania prawne, normy. Kierownik transportu musi nieustannie się doszkalać oraz śledzić rynek. Istotną kwestię stanowi znajomość aktualnego oprogramowania. Smykałka do nowych technologii i zainteresowanie nowinkami w branży bardzo się przyda.