Osoba planująca ubiegać się o pracę na stanowisku kierownika ds. transportu powinna spełnić kilka najważniejszych wymagań stawianych kandydatom przez pracodawców. Rzadko kiedy zdarza się, by pracę w tym zawodzie otrzymały osoby bez wykształcenia wyższego czy wymaganego stażu pracy. Stanowisko kierownicze jest stanowiskiem odpowiedzialnym, a osoba je zajmująca powinna być tak dobrana, by jej praca działała jedynie na korzyść firmy, a nie na jej szkodę.

2Kierownik ds. transportu Wrocław powinien posiadać wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku ekonomicznym lub technicznym (transport, logistyka) oraz posługiwać się językiem angielskim w płynny sposób. Nie bez znaczenia jest w tym zawodzie znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office – część obowiązków jest bowiem wykonywana za pomocą tych właśnie narzędzi. Na rozmowie kwalifikacyjnej komisja na pewno zwróci uwagę na wiedzę o zarządzaniu i administracji oraz na znajomość rynku usług transportowych, logistycznych i spedycyjnych w kraju i w Europie.

Niezbędnym atrybutem każdego kandydata na kierownika jest kilkuletnie doświadczenie zawodowe w branży transportowej oraz umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim. W ofertach zazwyczaj występuje wymóg minimum 3 letniego stażu pracy. Co więcej, osoba na tym stanowisku pracy powinna posiadać zdolności przywódcze i analityczne, umieć podejmować decyzje w krótkim czasie i cechować się samodzielnością, odpowiedzialnością, sumiennością i umiejętnościami negocjacyjnymi.

Zostaw komentarz