1Kierownik ds. transportu jest osobą odpowiedzialną za planowanie i organizację pracy działu transportu funkcjonującego w danym przedsiębiorstwie. Stanowisko to występuje zazwyczaj w firmach produkcyjnych/handlowych lub w przedsiębiorstwach związanych z działalnością logistyczną (firmy logistyczne, przewozowe, spedycyjne itp.). Do głównych zadań zawodowych kierownika należą:

 1. projektowanie, wdrażanie i zarządzanie operacjami transportu w kraju i zagranicą,
 2. organizacja i kontrola pracy działu transportu,
 3. zarządzanie dużym zespołem ludzi w firmie,
 4. rekrutowanie zespołu,
 5. ustanawianie procedur,
 6. wdrażanie norm ISO,
 7. negocjowanie umów z poddostawcami,
 8. tworzenie sieci firm współpracujących,
 9. ocena przewoźników (aktualizacja listy),
 10. decydowanie o zakupie samochodów i naczep (tablice ADR, TIR),
 11. wymiana informacji z innymi działami,
 12. współpraca z urzędami,
 13. pomoc przy wdrażaniu i nadzór nad modułami informatycznych systemów,
 14. organizacja szkoleń kierowców,
 15. bieżąca kontrola wyniku finansowego,
 16. nadzorowanie realizacji budżetu,
 17. przygotowywanie raportów dla zarządu.

Zostaw komentarz